026-3775510 haven@arnhem.nl

De walstroom aan de Nieuwe Kade heeft een nieuw jasje. Het havenbedrijf Arnhem heeft geluisterd naar de rederijen en schippers en bedacht een revolutionaire manier van walstroommanagement. Een veel gehoorde klacht was dat het gebruik van internet , een app, of account ingewikkeld is, tijd kost en soms niet werkt. Dit kwam de goede relatie met de havendienst niet ten goede en uitte zich vaak in gemopper, geen gebruik maken van de walstroom met alle (milieu)gevolgen van dien. Wat is er dan nu anders? Vanaf 1 september hoeft een schipper niet langer het gebruik te activeren. Na het aansluiten van de 125A kabel en het omdraaien van de daarbij behorende schakelaar is de walstroom direct operationeel en beschikbaar. Bij de Powerlock aansluiting zal na het om draaien van het sleuteltje de stroom na 2 seconden inschakelen.

Wie zorgt er dan voor de verbruiksregistratie?

De havenmeester maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem en kan door één handmatige handeling het schip administratief koppelen aan de verbruiksmeter van de walstroomkast. 

Als het schip 's nachts aankomt is er dan wel walstroom?

Walstroom is altijd beschikbaar, u dient dus direct na aankomst uw schip aan te sluiten. De registratiekoppeling kan achteraf door de havendienst gemaakt worden, zelfs als u alweer vertrokken bent.

Waar kan ik zelf mijn gebruik inzien?

Al voor aankomst heeft u een bevestigingsmail ontvangen waarin een internet link staat, waar u uw walstroomgebruik kunt raadplegen.

Via welk account ben ik dan aangesloten?

Op dit moment werken wij niet met accounts. U bent bij ons bekend door het gebruik van de ligplaats. De gemeente Arnhem heeft u opgenomen in haar debiteurenbestand. Net als bij het havengeld en andere diensten zal de walstroom via deze administratie afgehandeld worden. U ontvangt in het vervolg dus voor elk bezoek één factuur waar alles op staat.

Als een ander schip op mijn ligplaats ligt?

Aan alles is gedacht. Zoals u van ons gewend bent, proberen we altijd tijdens de havendienstronde even de nieuwe aangekomen schepen te verwelkomen. We vragen dan naar de wensen, maar zullen nu ook afspreken van welke kast u de walstroom kunt afnemen. Mochten we verhinderd zijn de ronde te doen, dan staan ons diverse middelen ter beschikking om toch vast te kunnen stellen welke verbinding u heeft gemaakt. Dus het inzetten van een andere kast geeft geen probleem. 

Als er toch een storing is?

Geen paniek! Probeert u een andere kast. U dient uit te sluiten dat uw schip niet de veroorzaker is. Graag zien wij dan uw problemen opgelost binnen 24 uur. Als de oorzaak bij ons ligt, dan horen wij dat graag z.s.m., maar in ieder geval gelijk als dit binnen kantooruren is. Wij zullen dan ook zo snel mogelijk zaken verhelpen. Natuurlijk hebben we dan na overleg begrip voor incidenteel generatorgebruik. Wel vragen wij hiervoor verantwoording. Bij misbruik zullen wij u sommeren de gemeente te verlaten. Wij verwachten door de mogelijkheid van altijd stroom kunnen afnemen dat onnodig generatorgebruik nog minder aan de orde zal zijn.

Als ik me niet aan de afspraken houd?

Bij het moedwillig onttrekken aan onze regelgeving zullen wij u aanzeggen wat onze sancties zijn, e.e.a. rekening houdend met de omstandigheden. Deze sancties kunnen uiteenlopen van een financiële transactie tot het laten verwijderen van het vaartuig uit de gemeente Arnhem. Ook zullen wij ons dan beraden over de verdere planning. Naar onze smaak moet het zover niet komen!