026-3775510 haven@arnhem.nl

Rederijen, schippers en andere gebruikers zijn benieuwd naar het beleid van de havendienst (gemeente Arnhem) inzake gebruik van de kades en de mogelijkheden om deze te gebruiken voor het aanleggen van schepen, in- en ontschepen en de stroom passagiers die ontstaat als er een bezoek aan de stad gepland is.
Als er aan boord een COVID-19 besmetting is kan er alleen na overleg aangelegd worden, waarna alle opvarenden aan boord dienen te blijven tot nader bericht. De havenmeester zoekt dan contact met de medewerker veiligheid van de gemeente over het te volgen beleid.

De primaire verantwoordelijkheid voor het gedrag van mensen ligt bij mensen zelf, echter als de gebruiker van de kade/haven (bezoekend schip) veroorzaakt dat er ongeoorloofde situaties zouden kunnen ontstaan dan is het schip niet welkom. Te denken valt aan het niet aanhouden van de anderhalve meter afstand en te veel mensen op de zelfde plaats. Ook het ongeorganiseerd teweeg brengen van mensen- en of goederenstroom kan leiden tot overschrijding van de landelijke richtlijn.

Dit houdt in dat het aanmerende schip de plicht heeft zorg te dragen voor de goede orde op de kade door het plaatsen van begeleidende medewerkers van de crew. Deze mensen moeten als zodanig herkenbaar zijn. Alle passagiers dienen de aanwijzingen van deze medewerkers op te volgen. Deze gang van zaken moet voor het ontschepen met de passagiers zijn door genomen. Het bevoorraden van het schip mag niet gelijktijdig plaats vinden met het in- en ontschepen. De kapitein is eindverantwoordelijk voor het goede verloop van het hier bovengenoemde en is direct en altijd aanspreekbaar door de havenmeester.

Er moet altijd een pad van twee auto’s breed vrij blijven voor vrije doorgang van hulpverleners.