026-3775510 haven@arnhem.nl

Informatie

Beste klant,

Vanaf 1 september 2022 zullen wij het havengeld voor de beroepsvaart binnen een maand  factureren. Op dezelfde factuur treft u uw gegevens aan omtrent de overig afgenomen diensten, zoals drinkwater, walstroom, afgifte huisvuil en rioolwater. Heeft u vragen tijdens of na uw verblijf over de status van uw bezoek, klik dan op de aan u toegestuurde link. U kunt dan de actuele stand van zaken raadplegen over de registratie van uw bezoek.

Met vriendelijke groet,

Havendienst, gemeente Arnhem