026-3775510 haven@arnhem.nl

WALSTROOM IN DE NIEUWE HAVEN IN ARNHEM

Vanuit duurzaamheid en milieuoogpunt heeft de gemeente Arnhem in de visie voor de Rijnkade de aanleg van walstroom opgenomen. Bij de reconstructie van de Nieuwe Kade is de infrastructuur voor walstroom aangelegd.

Sinds 2018 is er ook in een deel van de Nieuwe Haven in Arnhem walstroom beschikbaar. Deze walstroom wordt geleverd door Walvoorzieningen Nederland BV.

Om zo veel mogelijk gebruik te maken van de walstroom is in de “Havenverordening 2017” van de gemeente Arnhem een generatorverbod opgenomen en is het gebruik van walstroom verplicht gesteld.

Havenverordening 2017, Artikel 4.2 Verbod gebruik hoofdmotor en generatoren

  1. Het is verboden op een afgemeerd vaartuig de hoofdmotor in werking te hebben, met uitzondering van direct voor vertrek van het vaartuig.
  2. Het is een gezagvoerder verboden gebruik te maken van scheepsgeneratoren indien gebruik kan worden gemaakt van een aanwezige walaansluiting voor stroomgebruik (walstroom).

Nu de walstroom in een deel van de Nieuwe Haven beschikbaar is betekent dit voor alle schepen die daar afmeren dat zij geen gebruik meer mogen maken van hun scheepsgeneratoren en dat er gebruik gemaakt moet worden van de aanwezige walaansluiting.

Op de website van Walvoorzieningen Nederland BV, www.wvnld.nl, kunt u zien hoe u daar een account aanmaakt, u zich kunt aanmelden voor de stroomaansluiting en hoe de schepen worden aangesloten. Daar is ook vermeld wat het tarief is en hoe er gefactureerd wordt.

Is u iets niet duidelijk dan kunt u contact op nemen met de servicedienst van Walvoorzieningen Nederland BV.

 

Verloop van aanpassing Rijnkade

Als u op de link hieronder klikt, ziet u het verloop van de werkzaamheden aan de Rijnkade. Ik wil meer weten over het verloop

Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023 (NL) Nieuwsbrief september 2023 (EN) Nieuwsbrief september 2023 (DE) Met bijgevoegde brieven informeren wij over het genomen besluit om de Boterdijk, Rijnkade en Nieuwe...

Nieuwbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022 (NL) Nieuwsbrief december 2022 (EN) Nieuwsbrief december 2022 (DE)