026-3775510 haven@arnhem.nl

WALSTROOM IN DE NIEUWE HAVEN IN ARNHEM

Vanuit duurzaamheid en milieuoogpunt heeft de gemeente Arnhem in de visie voor de Rijnkade de aanleg van walstroom opgenomen. Bij de reconstructie van de Nieuwe Kade is de infrastructuur voor walstroom aangelegd.

Op maandag 22 oktober 2018 komt er ook in een deel van de Nieuwe Haven in Arnhem walstroom beschikbaar. Deze walstroom wordt geleverd door Walvoorzieningen Nederland BV.

Om zo veel mogelijk gebruik te maken van de walstroom is in de “Havenverordening 2017” van de gemeente Arnhem een generatorverbod opgenomen en is het gebruik van walstroom verplicht gesteld.

Havenverordening 2017, Artikel 4.2 Verbod gebruik hoofdmotor en generatoren

  1. Het is verboden op een afgemeerd vaartuig de hoofdmotor in werking te hebben, met uitzondering van direct voor vertrek van het vaartuig.
  2. Het is een gezagvoerder verboden gebruik te maken van scheepsgeneratoren indien gebruik kan worden gemaakt van een aanwezige walaansluiting voor stroomgebruik (walstroom).

Nu de walstroom in een deel van de Nieuwe Haven beschikbaar is betekent dit voor alle schepen die daar afmeren dat zij geen gebruik meer mogen maken van hun scheepsgeneratoren en dat er gebruik gemaakt moet worden van de aanwezige walaansluiting.

Op de website van Walvoorzieningen Nederland BV, www.wvnld.nl, kunt u zien hoe u daar een account aanmaakt, u zich kunt aanmelden voor de stroomaansluiting en hoe de schepen worden aangesloten. Daar is ook vermeld wat het tarief is en hoe er gefactureerd wordt.

Is u iets niet duidelijk dan kunt u contact op nemen met de servicedienst van Walvoorzieningen Nederland BV.

kaartje en logo

 

Corona: richtlijnen gebruik van de kades en havens

Rederijen, schippers en andere gebruikers zijn benieuwd naar het beleid van de havendienst (gemeente Arnhem) inzake gebruik van de kades en de mogelijkheden om deze te gebruiken voor het aanleggen...

Nieuwsbrief oktober 2019

Voor de nieuwsbrieven klik op de link hieronder Nieuwsbrief 2019 NLNieuwsbrief 2019 ENNieuwsbrief 2019 DE

Stremming sluis Driel vanaf 7 november 2019

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen (Driel, Amerongen en Hagestein) in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft het centraal bedienen van de sluizen en de...

Betalen via Parkline Aqua

Geachte relatie, Graag willen wij u informeren over een verandering in het betalen van havengelden in Arnhem. Per 1 augustus 2017 is het voor vrachtschepen en passagiersschepen (zonder abonnement)...

Nieuwsbrief oktober 2018

Voor de nieuwsbrieven klik op bijgaande link: Nieuwsbrief oktober 2018 NL Nieuwsbrief oktober 2018 EN Nieuwsbrief oktober 2018 DE