026-3775510 haven@arnhem.nl

In 2020 is door de gemeenteraad Arnhem de visie op de Nieuwe Haven vastgesteld. Deze visie behelst dat de haven in de toekomst geschikt gemaakt wordt voor industriële bedrijvigheid.

Voor het implementeren is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de voorwaarden voor het geschikt maken t.b.v. deze activiteiten. Een onderdeel hiervan is het niet langer toestaan van de woon- en recreatiefunctie op korte en middellange termijn. Een ander onderdeel is het verder concreet maken van de visie door het benutten van de economische potentie en het opstellen van een implementatieplan. Als onderlegger voor het implementatieplan is gebruik gemaakt van een onderzoek naar de economische potentie van de haven. Via onderstaande link kunt u het onderzoek naar de economische potentie door Port Solution Rotterdam inzien.

De economische potentie van CPA incl rpw

Nieuwbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022 (NL) Nieuwsbrief december 2022 (EN) Nieuwsbrief december 2022 (DE)