026-3775510 haven@arnhem.nl

Corona: richtlijnen gebruik van de kades en havens

Rederijen, schippers en andere gebruikers zijn benieuwd naar het beleid van de havendienst (gemeente Arnhem) inzake gebruik van de kades en de mogelijkheden om deze te gebruiken voor het aanleggen van schepen, in- en ontschepen en de stroom passagiers die ontstaat als er een bezoek aan de stad gepland is.
Als er een COVID-19 besmetting is kan er alleen na overleg aangelegd worden, waarna alle opvarenden aan boord dienen te blijven tot nader bericht. De havenmeester zoekt dan contact met de medewerker veiligheid van de gemeente over het te volgen beleid.

De primaire verantwoordelijkheid voor het gedrag van mensen ligt bij mensen zelf, echter als de gebruiker van de kade/haven (bezoekend schip) veroorzaakt dat er ongeoorloofde situaties zouden kunnen ontstaan dan is het schip niet welkom. Te denken valt aan het niet aanhouden van de anderhalve meter afstand en te veel mensen op de zelfde plaats. Ook het ongeorganiseerd teweeg brengen van mensen- en of goederenstroom kan leiden tot overschrijding van de landelijke richtlijn.

Dit houdt in dat het aanmerende schip de plicht heeft zorg te dragen voor de goede orde op de kade door het plaatsen van begeleidende medewerkers van de crew. Deze mensen moeten als zodanig herkenbaar zijn. Alle passagiers dienen de aanwijzingen van deze medewerkers op te volgen. Deze gang van zaken moet voor het ontschepen met de passagiers zijn door genomen. Het bevoorraden van het schip mag niet gelijktijdig plaats vinden met het in- en ontschepen. De kapitein is eindverantwoordelijk voor het goede verloop van het hier bovengenoemde en is direct en altijd aanspreekbaar door de havenmeester.

Er moet altijd een pad van twee auto’s breed vrij blijven voor vrije doorgang van hulpverleners.

Stremming sluis Driel vanaf 7 november 2019

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen (Driel, Amerongen en Hagestein) in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft het centraal bedienen van de sluizen en de stuwen.

Om de sluis en de stuw gereed te maken voor centrale bediening is per sluis 4 dagen stremming nodig van donderdagavond tot en met maandagavond. Dit is nodig om de diverse systemen aan te sluiten en te testen op het veilig bedienen van de stuw en sluis. Om de hinder voor de scheepvaart te minimaliseren, zijn deze stremmingen rond het weekend gepland te weten van donderdagavond 22.00 uur t/m maandagavond 22.00 uur.

Stremmingsperiode:

  • Complex Driel – donderdag 7 november 2019 (22:00 uur) t/m maandag 11 november 2019 (22:00 uur)

Tot het opheffen van de stremming van de sluis er geen doorvaart mogelijk. Het gebruik van de aanlegsteigers is toegestaan.

Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble.

De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.